Taastumine.ee

Tutvustus

Konverents

Konverents sotsiaalala praktikutele, juhtidele, arendajatele ja taastujatele

„Taastumise toetamise võimalused“

2021.aasta kevadel toimub Tallinnas Sokos Hotell Viru konverentsikeskuses sotsiaalala konverents, mille keskne teema on personaalse ja sotsiaalse taastumise toetamine ühiskonnas. Vaimse tervise raskuseid kogevad inimesed ja ka teised haavatasse olukorda sattunud inimesed vajavad tuge, et oma personaalse ja sotsiaalse taastumise protsessis edasi liikuda. Eestis ja ka teistes riikides mõeldakse pidevalt uute taastumist toetavate võimaluste arendamise peale. Tänaseks meil on olemas väärtuslikke teadmisi, praktikaid ja pilootprojekte. Nüüd on aeg kogukonnana kokku tulla ning omavahel kogemuspõhiseid ja teaduspõhiseid teadmisi jagada.

Konverentsi teemad on:

  • Personaalse taastumise protsessi mõistmine ja toetamine
  • Taastumisele suunatud sotsiaalsüsteemi ülesehitamine: Eesti ja Ühendkuningriigi kogemus
  • Vaimse tervise teenuste süsteemide reformimise näited
  • CARe rahvusvahelise võrgustiku ja CARe Eesti kogukonna tegevused
  • Taastumise protsessi kogemused ja kogemuslugude loomine
  • Taastujate tegevus teiste taastujate toetamisel
  • Coaching ehk mõttetreening taastumise toetamiseks
  • Partnerlus ja koostöö töötaja ning taastuja vahel: Eesti, Hollandi ja Tsehhi kogemused
  • Taastutujate ja toetajate õppivad kogukonnad
  • Töötukassa, erihoolekande teenuste osutajate, vaimse tervise valdkonna esindajate tegevus personaalse ning sotsiaalse taastumise toetamisel

Konverentsi raames toimub posterettekannete sessioon. Posterettekannete teema on taastumise toetamise näited, projektid, teenused ja erinevad tegevused. Soovijad võivad juba mõelda posterettekandele ja suve lõpus avaneb võimalus anda posterettekandest teada.

Pange tähele!
Konverents on kantud taastumise mõtteviisist ja on kõiki osapooli – ootame nii taastujaid kui ka erinevaid praktikuid, kes taastujatega otse või kaudselt tööd teevad.

Oodatud on nii vaimse tervise raskustest taastujad, taastujate lähedased, taastujate organisatsioonide ja kogukondade liikmed.

Praktikute all peame silmas CARe koolituse läbinud töötajaid, sotsiaaltöötajaid, sotsiaalala erinevaid töötajaid, vaimse tervise valdkonna spetsialiste, sotsiaalse ja tööalase rehabilitatsiooni osutajaid, Töötukassa, erihoolekandesüsteemi töötajaid, keskastejuhte, juhte ja arendajaid.

Lisaks ootame noori, kes õpivad sotsiaaltööd ja sotsiaalteadusi. Kuid ootame ka sotsiaalsete ettevõtete esindajaid, tööandjaid, tervishoiu ja sotsiaalteenuste osutajaid, kogukonnapõhiste teenuste arendajaid.

Konverentsile ootame 200-300 osavõtjat.

Konverentsi korraldavad: Eesti Psühhosotsiaalse Rehabilitatsiooni Ühing EPRÜ, CARe Eesti kogukond, Tartu Ülikool, Eesti Töötukassa, Eesti Sotsiaaltöö Assotsiatsioon ESTA .