Taastumine.ee

Ettekanded

Ettekanded

Personaalne taastumine on sügav arenguprotsess, mille inimene teeb läbi peale vaimse tervise raskuste kogemist ja kriisist läbi tulemist, eesmärgiga kujundada elamisväärne elu. Personaalsel taastumisel on vähemalt viis alaprotsessis, mis kõik on omaette protsessid ning nende läbitegemine nõuab palju energiat, aega, head sotsiaalset keskkonda ja tuge teistelt. Me teeme ettekande ajal läbi koos ühe mõtterännaku, mille kaudu otsime personaalse taastumise tähendusi, sügavusi ja nišše.

Kuidas me saame toetada vaimse tervise teenuseid ja süsteemi, et nende keskmes oleks rohkem teenust saavate inimeste personaalne taastumine? ImROC’i lähenemine

ImROC on iseseisvalt tegutsev organisatsioon Suurbritannias, kelle fookuses on vaimse tervise valdkonna organisatsioonidele toe pakkumine, et organisatsioonid saaksid tõesti oma tegevuse läbi parendada inimeste olukorda, kes teenuseid kasutavad. Kaheteistkümne aasta vältel on ImROC arendanud ja ümberdefineerinud oma lähemist ning olnud tegev üleilma, et saavutada teenuste transformatsioon. Ettekandes tuleb juttu ImROCi arengutest ja põhimõtete implementeerimisest organisatsioonides ning edusammude näidetest.

ENGLISH:

How can we support mental health services and systems to become more focused on the Recovery of people who use them? The ImROC Approach

ImROC is a UK based independent company that focuses exclusively on providing support for mental health organisations to improve the lives of the people who use their services.  Over the past 12 years we have refined our approach and worked all over the world to support service transformation.  This presentation will describe the development and implementation of our approach and provide examples of some of our achievements.

Töövõimereform tõi töötukassa vaatevälja varasemast enam erivajadusega ja sotsiaalselt haavatavaid inimesi, kelle tööle aitamiseks vajasime täiendavaid teadmisi ja oskusi. CARe lähenemise põimimine töökesksesse nõustamisse on andnud meile võimaluse vaadata inimese elu terviklikult, paremini mõista tema olukorda ja soove, toetada taastumist ning osalemist tööelus ja ühiskonnas. CARe üheks lisaväärtuseks on võrgustikutöö – see on suunanud meid klientide toetamiseks otsima „käepikendusi“ teiste spetsialistide ja organisatsioonide seas ning nendega koostööd tegema. Esitlus jagab töötukassas CARe lähenemise omaksvõtmise lugu, esimesi edukogemusi ja arengukohti. Seetõttu lõimisime CARe lähenemise ja töövõtted.