Taastumine.ee

Esinejad

Esinejad

Anita Kurvits

Anita Kurvits on üks esimesi vaimse tervise kogemusnõustajaid Eestis (alates 2007). Ta töötab MTÜ Heaolu ja Taastumise Koolis ning Eesti Psühhosotsiaalse Rehabilitatsiooni Ühingus nii kogemusnõustaja, tegevusjuhendaja kui koolitajana. Hariduselt on ta eesti filoloog ja võro keele spetsialist. Anita on töötanud paljudes projektides (DUO tugigrupid, tugigrupid erihoolekandes) ja tegeleb aktiivselt huvikaitsega. Anita isiklik ja ka klienditöö kogemus on näidanud, et taastumine on alati võimalik. Tema missioon on muuta maailma paremaks paigaks või nagu kirjutab Hando Runnel – muuda ennast, muutub maailma, mitte palju küll, kuid sinu enda jagu, kui on miljon muutjat, suutjat, nähtavaks saab üsna võimas vagu. Anitale meeldib tema töö, sest kliendid teevad alati suurt rõõmu. Anita elus on kõige tähtsamateks inimesteks tema tütar ja kaks kallist lapselast.

Anna Toots

Anna on Heaolu ja Taastumise Kooli kaasasutaja ja eestvedaja, vaimse tervise teenuste disainer, CARe metoodika koolitaja ja uudishimulik praktik. Heaolu ja Taastumise Kool on paik õpinguteks ja kogemuste vahetamiseks eneseavastuse, taastumise ja elumuutuste erilisel teekonnal.

Anna-Kaisa Oidermaa

Anna-Kaisa on kliiniline psühholoog, Peaasi.ee tegevjuht. Peaasi.ee tegeleb vaimse tervise edendamise, probleemide ennetuse, varase sekkumise ja häbimärgistamise vähendamisega meie ühiskonnas. Oma ettekandes kutsub Anna-Kaisa kaasamõtlema küsimustes, miks on vaimse tervise esmaabi oskused töö kontekstis olulised ning kuidas seada reaalseid samme vaimse tervise esmaabi tegevuskavasse.  

Anu Rahu

Anu Rahu on Tallinna Vaimse Tervise keskuse teenuste juht. Vaimse tervise keskuses on Anu töötanud selle loomisest alates. Enne praegusele ametikohale asumist on ta olnud nii tegevusjuhendaja kui ka rehabilitatsioonimeeskonnas sotsiaaltöötaja. Ta on omandanud Tallinna Ülikoolis sotsiaaltöö magistrikraadi ning taastumise mõtteviisi omandamiseks läbinud nii CARe metoodika praktiku- kui ka juhendaja- ja koolitaja väljaõppe.

Aster Tooma

Aster on õppinud sotsiaalpedagoogikat ja psühhiaatrilist rehabilitatsiooni. Töötanud  erivajadustega laste- ja täiskasvanutega alates 1998.aastast tugiisiku, õpetaja ja rehabilitatsioonispetsialistina. Viimased 12 aastat on ta tegutsenud AS Hoolekandeteenustes teenuste kvaliteedijuhina, olnud taastumisele suunatud mõtteviisi eestvedajaks ja CARe metoodika koolitajaks ettevõttes. Töö käigus on ta osalenud erinevates etappides deintitusionaliseerimise protsessi ellu viimises, aidanud kaasa suurte hooldekodude sulgemisele  ja uute kaasaegsete isikukesksete teenuste loomisele kogukonnas, et toetada vaimse tervise raskustega inimeste taastumist ja võrdseid võimalusi tegusamaks eluks. Aster on ka CARe Networki  liige ja CARe Eesti koolitaja.

Dagmar Narusson (PhD)

Dagmar on Tartu Ülikooli õppejõud, personaalse taastumise, taastumise toetamise, avatud dialoogi ja kogukonna arenduse teemadel uurimuste läbiviija, raamatu „Lootuse hoidjale“ autor, suhtlemistreener, elurikkuse ja kestlikkuse mõtteviisi praktiseerija ning seostaja sotsiaalvaldkonna arendusega.

Dirk Den Hollander – Holland

Dirk den Hollander on koos Jean Pierre Wilken´iga üks CARe metoodika autoritest. Dirk on õppinud meditsiiniõeks ning ta on aastaid töötanud vaimse tervise ja rehabilitatsiooni valdkonnas, pühendades oma tegevuse taastumisprotsessi toetamisele. Alates 2008. aastast kuni tänaseni CARe metoodika koolitaja ja treener. Dirk on üks Hollandis Helmondis asuva kogukonnakeskuse „Uued kingad“ (inglise keeles “New Shoes Recovery Learning Community”) asutajatest. Keskus on inspireeritud sarnastest kogukonnakeskustest Inglismaal ja USAs ning selle töö põhineb CARe lähenemise ja eneseabi traditsioonidele. Dirk´i sõnul on tema missioon pakkuda tuge inimestele, kes on oma elus erinevate põhjuste tõttu haavatavas olukorras. 

Hedvig Madisson

Hedvig on kogemusnõustaja, tugiisik ja ellujääja. Taastumise teema kõnetab teda väga isiklikult, kuna sellega tegeleb ta igapäevaselt, toetades kliente vaimse tervise probleemidega toime tulemisel ning leides viise oma erivajadusega hakkama saamiseks. Hedvig on Eesti Noorte Vaimse Tervise Liikumise üks eestvedajaid ning on viimased aastad noorte jaoks läbi viinud “mölateraapia”-nimelist eneseabigruppi, mis annab ENVTL liikmetele võimaluse vabalt oma muredest rääkida, koos naerda ning üksteist toetada. Noortele iseenda ja üksteise abistamiseks teadmiste ja töövahendite andmine on Hedvigi üks suurimaid kirgi ja ülesandeid. 

Helen Cyrus – Suurbritannia

Helen on Suurbritannia Coaching for Recovery treener ja koolitaja, Life Coach ja NLP praktik juba 17 aastat. Ta teeb nii life coachingut, rühma-coachingut, samuti vaimse tervise valdkonna praktikute/spetsialistide ja juhtidele coachingu oskuste koolitusi nimetusega ‘Coaching Skills Courses in Recovery and Wellbeing’ Suurbritannias Nottinghami Mental Health Trust’i, kuid ka teiste organisatsioonide töötajatele. Helen töötab ka rahvusvaheliselt. Helen keskendub vaimse tervise valdkonna spetsialistide coachingu-, suhtlus-, motiveerimis-, jõustamisoskuste treenimisele, kuna usub, et töötajad peavad suutma luua õhustiku, et kliendid avastavad ise ja seejärel väljendavad, mil viisil ja milles tuge soovivad ning mida oma elult ootavad. Helen on kirglik ja naudib tohutult treeneritööd.

Inge Vallandi

Inge on  lõpetanud Tartu Ülikooli eesti keele ja kirjanduse erialal, hiljem lisandus sellele ka õpetajakoolitus. Inge on töötanud emakeeleõpetajana, tema kirg on luule ja kirjutamine. Inge on läbi teinud pika isikliku taastumisteekonna ja on konverentsile  kaasatud kogemusnõustajana.

Inge on tänulik, et tal on võimalus oma kogemuse kaudu aidata saatusekaaslasi, nende lähedasi ning vaimse tervise valdkonna töötajaid. Ka ühiskondlik teavitustöö on talle  oluline, sest see aitab kaasa vaimse tervise teemade häbimärgivabale  käsitlemisele.

Eve Lukk (PhD)

Eve on loovterapeut-muusikaterapeut, diplomeeritud superviisor/coach. Evel on 20 aastane koolitamiskogemus jõustava terapeutilise hääletöö ja hääle tervise hoidmise alal. Ta on töötanud kunstiteraapiate ja muusikateraapia eriala suunajuhi ja õppejõuna Tallinna Ülikooli tasemeõppes 2007-2017. Taastumise teema ja võimestavad taastumislood tulid fookusesse seoses rahvusvahelise Erasmus+ vaimse tervise projekti Elavad Emotsioonid (Living e-Motions: Emotional education through visual storyliving for people with mental health challenges) vedamise ja koolituse metoodika väljatöötamisega. Eve moto on järgmine: „Personaalses taastumisprotsessis on oluliseks teetähiseks võimestav taastumislugu, kus taastuja on ise looja, teadlik ekspert ja peakangelane“.

Jana Pluhaříková Pomajzlová – Tšehhi

Jana on CARe Network vastutav koolitaja ja hea koolituspartner  CARe Eesti meeskonnale. Tema koduorganisatsioon, The Centre for Mental Health Care Development in The Czech Republic on Tšehhis taastumisele suunatud mõtteviisi ja koolituste eestvedaja. Lisaks koolitustele tegutseb Jana ka vaimse tervise valdkonna eksperdi ja superviisorina ning  on seotud mitmete valdkonda kujundavate arendusprojektidega. Põhierialalt on Jana tegevusterapeut ja ta töötab lisaks klienditööle ka õppejõuna First Faculty of Medicine Charles University tegevusteraapia väljaõppe   

Töötoas toob Jana kogemusi Tsehhist – kuidas toetada töötajaid muutma oma tööd ja maailmavaadet viisil, mis toob kaasa rohkem rõõmu, loovust ja kergust valdkonnas, kus tavapäraselt fookuses mured ja probleemid. Ta tugineb oma isiklikele kogemusele nii läbipõlemisest, kui koostööst erinevate meeskondadega, kes on  läbi teinud muutuse traditsiooniliselt hoolduselt taastumisele suunatud lähenemisviisile.

Julie Repper – Suurbritannia

Julie Repper on Suurbritannia organisatsiooni Implementing Recovery through Organisational Change (ImROC) direktor. Ta teeb koostööd erinevate kogukondadega, et arendada teenuseid ja edendada taastumise ning heaolu mõtteviisi levikut organisatsioonides. Dr Julie Repper töötab ajakirja ‘Journal of Mental Health and Social Inclusion’ toimetajana ja Nottinghamshire Healthcare Trust’i taastumise teema juhtiva eksperdina. Ta on töötanud vaimse tervise valdkonnas õena, juhina, teadlasena, lektorina ja teinud koostööd paljude vabatahtlike organisatsioonidega, osalenud paljude komiteede töös. Ta kasutab ise vaimse tervise teenuseid. Kõik need kogemused on kasvatanud temas veendumust, et abi ja teenused peaksid olema palju rohkem taastumise kesksed. Julie Repper on publitseerinud palju teadusartikleid kogemusnõustamise ja taastumise teemal.

Kadi Roosipuu

Kadi on Eesti Töötukassa peaspetsialist-sisekoolitaja tööotsijate ja tööandjate teenuste osakonnast. Kadi tegeleb igapäevaselt töökeskse nõustamise asjakohastamise ja koolitustega ning on andnud oma panuse, et CARe metoodika oleks üks osa nõustajate igapäevasest tööst vähenenud töövõimega töötajate toetamisel. Kadi on ka töötukassa CARe sisekoolitajate koolituse koordineerija. Hariduselt on Kadi andragoog ja kõik mis seotud õppimise ja õppimise toetamisega on talle südamelähedane. Kadi väärtustab hoolimist ja sõbralike suhete hoidmist ja kuulamisoskust.

Kadri Pahla

Kadri liitus Peaasjade meeskonnaga kaks aastat tagasi. Sellesse aega on mahtunud töö vaimse tervise esmaabi koolituse formaadi arendamisega ning kanepitarvitajatele suunatud lühisekkumise programmi VALIK koordineerimine. Samuti on Kadri olnud Peaasjade keskuse ideest reaalsuseks saamise inspireeriva teekonna juures nii mõtete kui tegudega. Tänasel päeval on Kadri Peaasjade keskuse juht ja vaimse tervise esmaabi mõtteviisi tulihingeline entusiast.

Karin Hanga (PhD)

Karini õpingud ja tööalased tegevused on alates 2005. aastast seotud erivajadusega inimestele suunatud sotsiaalteenuste arendamisega. Karin on töötanud puuetega inimeste esindusorganisatsiooni ja Rehabilitatsioonialase kompetentsikeskuse juhina, osalenud mitmetes koolitus-, uurimis- ja arendusprojektides. Hetkel töötab Karin Eesti Töötukassas metoodikuna, keskendudes tööalase rehabilitatsiooni teenuse sisu kujundamisele ja koolitustele. Samuti on Karin CARe metoodika koolitaja ja viib läbi loenguid Tallinna Ülikoolis. Karini usk ja veendumus on, et igal inimesel on õigus väärikale elule, mõistmisele, toetusele ja õnnele.

Katrin Nugis

Katrin on Rapla Vallavalitsuses juhtumikorraldaja ning on lõpetamas Tallinna Ülikoolis magistriõpinguid sotsiaaltöö erialal. Lisaks kuulub Katrin Tartu Ülikooli Kliinikumi Patsientide nõukogusse, Eesti Fenüülketonuuria Ühingu juhatusse ning Türi erivajadustega lastele loodud Kevade Kooli hoolekogusse. Oma isiklikus elus on Katrin olnud  18 aastat erivajadusega pereliikmele juhtumikorraldajaks ning teab mida tähendab asjaajamine ja teenustele saamine – teadmatus, oskuste puudumine abi leidmiseks, erinevatele ustele koputamine, mis  koormab abivajajaid ja nende pereliikmeid. Isikukeskse teenusmudeli lahendus  on Katrini hinnangul  väga asjalik uudne  viis  inimeste toetamisel  kogukonna tasandil. Katrin usub, et see lahendust aitab inimestel taastuda ja pakub  enamusele toetust määral, et inimene saaks võimalikult hästi iseseisvalt hakkama. 

Katrin Tsuiman

Katrin on sotsiaaltöötaja, kelle tööd ja õpingud on andnud kogemusi  nii rohujuuretasandil teenuseosutaja, kohaliku omavalitsuse sotsiaaltöötaja ja vastutava teenuste korraldajana kui ka riigi tasandil teenuste arendajana. Viimased 15 aastat on Katrini töövaldkond peamiselt seotud tõsise vaimse tervise haigusega inimeste eestkoste, teenuste korralduse ja arendamisega lähtudes inimeste vajadustest,  õigustest ja huvidest.  Hetkel töötab Katrin Sotsiaalkindlustusametis kogukonna tasandil rakendatava isikukeskse teenusmudeli projektijuhina, keskendudes abisüsteemide inimkeskseks kujundamisele.   Lisaks on Katrin Õiguskantsleri  kantselei juures tegutseva Inimõiguste Nõukoja liige ja tegev Eesti Sotsiaaltöötajate Assotsiatsiooni Lääne-Eesti piirkonna juhatuses.

Katrini tegevusi juhib usk, et ka  riiklike abi- ja tugisüsteeme saab muuta inimesega arvestavaks ja mõistetavaks. Temas on veendumus, et eelkõige tuleb alustada  lihtsatest asjadest, lihtsas keeles  ja inimese eluilmast aru saades.  Professionaalne abi ja toetus  saab inimese elukvaliteeti parandada ja tuua ellu muutusi, kui tugineme parimatele kaasaegsetele lahendustele koostöös inimesega, mitte ei soovi tuua või hoida inimest formaalsetes abisüsteemides.

Külli Mäe

Külli on Eesti Psühhosotsiaalse Rehabilitatsiooni Ühingu juhatuse liige, sotsiaaltöötaja,  CARe metoodika ja vaimse tervise esmaabioskuste koolitaja. Külli on laia vaatega  pühendunud inimesekeskse mõtte- ja käitumisviisi järgija. Tema kirglikul osalemisel on tuult tiibadesse saanud näiteks DUO tugigrupid, taastumisoskuste kursused, taastumiskoolid. Külli omab pikaaegset praktilist töökogemust vaimse tervise taastusabi valdkonnas tegevusjuhendajast tippjuhini.

Töötoas soovib ta  tuua kokku ühist tarkust, kuidas taastumislugude loomise ja kuulamise kaudu toetada personaalset taastumist.

Oliver Kukk

Oliver on vaimse tervise kogemusnõustaja (alates 2009). Ta teeb individuaalset kogemusnõustamist, töötab rehabilitatsioonimeeskonnas kogemusnõustajana ja viib läbi kogemusnõustamise gruppe kaasliidrina. Oliver on töötanud veel majahoidjana, abitöölisena pagariettevõttes, keemik-laborandina ja koolikeemia mentorina. Ta on töötanud DUO projektis kogemusmentorina. Oliveril on kogemus ja ta kirjeldab seda nii: “Ma mäletan aega (1993…1995), kui ma põdesin tugevat psüühikahäiret… Siis oli mul tarvis suhelda mõne inimesega, kes põeb ka psüühikahäiret, kuid praegu saab oma eluga hästi hakkama, või on edukas. Mul oli tarvis „elavat näidist“, ehk eeskuju, et skisofreeniaga on võimalik elada. Nüüd on tulnud aeg, millal ma ise olen hästi taastunud, mõnevõrra ka edukas. Äkki tahab keegi vasthaigestunu minuga rääkida? Äkki see vestlus lisab talle julgust? Äkki ma saan aidata läbi oma kogemuse?”

Madli Vaidlo

Madli on eripedagoog-nõustaja ning omandatud ka loovteraapiate kõrvaleriala. Töötanud alates 2011.a aastast, nii lasteaias, põhikoolis, kutsekoolis ning rehabilitatsioonis erivajadusega õppijaga. Läbinud VrijBaani jõustamise metoodika treeneri (VrijBaan Empowerment Trainer) ning taastumisloo metoodika treeneri (Living e-Motions: Emotional education through visual storyliving for people with mental health challenges) koolitused.

Madli usub, et taastumine on igaühe isiklik teekond oma tunnete ja kogemuse loosse.

Pille Liimal

Pille vastutab Eesti Töötukassa juhatuse liikmena tööotsijate nõustamise, tööturuteenuste ja töövõime hindamise arendamise ning korraldamise eest. Töö- ja sotsiaalvaldkonna teemadega on ta lähemalt tegelenud kogu oma tööelu, peale töötukassa ka Sotsiaalministeeriumi nõuniku ja ajakirjaniku rollis.  Pillel on Euroopa sotsiaalpoliitika magistrikraad Londoni Majandus-ja Poliitikateaduste Koolist (LSE) ning ajakirjanduse diplom Tartu Ülikoolist.

Riina Järve-Tammiste

Riina on taastumist toetava kogukonnakeskuse Pool&looP OÜ asutajaliige, sotsiaaltöötaja, tegevusjuhendaja, CARe metoodika praktik ja koolitaja, taastumistreener. Pool&looP OÜ alustas oma tegevust  2019 aasta alguses ja selle loomise üheks inspiratsiooniallikaks oli Hollandis Helmondis asuv keskus Nei Skoen. Riina koos oma meeskonnaga on seadnud  eesmärgiks teenuste osutamisel inimesekeskse võrgustikutöö ja killustatuse vähendamise. Enne Pool&looP OÜ asutamist töötas Riina  8 aastat Sotsiaalkindlustusametis sotsiaalse rehabilitatsiooni teenuse koordineerimisega ning enne seda koolis sotsiaalpedagoogina. Lisaks on Riina Loodusmeel MTÜ rehabilitatsioonimeeskonnas sotsiaaltöötaja. Igal inimesel on oma lugu, igal perel on oma lugu. Taastumise mõtteviis on väge täis mõtteviis, mis on mind läbi minu isikliku loo toonud tegutsema selle nimel, et igal inimesel oleks oma kogukonnas olemas vajalik tugi ühise eesmärgi nimel töötava võrgustiku näol.

Sirlis Sõmer-Kull

Sirlis töötab töötukassas töövõime hindamise ja töövõimet toetavate teenuste osakonna juhatajana. Ta on kogu oma töötamise aja olnud tegev sotsiaalvaldkonnas ning läbivaks teemaks on olnud teenuste arendus vähenenud töövõimega inimestele. Ta on tegev ka Eesti Sotsiaaltöö Assotsiatsiooni juhatuses ning peab oluliseks sotsiaalala töötajate professionaalsuse toetamise ja arengu võimalustele kaasa aitamist. Tema jaoks on oluline väärtustada inimesi ja luua võimalusi, et igaüks saaks luua ja kõndida omal teel.

Tijmen Duijsters

Tijmen Duijsters on sotsiaaltöö üliõpilane ja osaleb aktiivselt kogukonnakeskuse “Uued kingad” tegevustes. Tijmen on ülikoolis viimasel kursusel ja hetkel “Uutes kingades” praktikal. Tijmen peab väga vääruslikuks seda, kuidas “Uued kingad” pakub inimestele vabadust ennast väljendada ja arendada oma oskuseid, tugevusi, väärtuseid.

Triin Vana

Triin on International Supervision and Coaching Institute looja ja õppejõud, töötades täna nii superviisori-coachi kui superviisorite koolitajana. Lisaks tegutseb Triin Eesti Psühhosotsiaalse Rehabilitatsiooni Ühingus CARe metoodika koolitaja ja coachina.  Triinul on pikaajaline juhina töötamise kogemus tervishoiu- ja sotsiaalvaldkonnas ning ta on aastaid töötanud eksperdi ja koolitajana erinevates avalike teenuste kvaliteedi ja -arendusprojektides. 

Triin usub tõeliselt taastumisele ja tugevustele suunatud mõtteviisi ja teenuste jõusse. Sellest mõtteviisist on kantud tema toimetamised erinevates valdkondades kui ka isiklik elu. Töötoas soovibki Triin tuua kokku ühist tarkust, kuidas töötajana vaadata ennast – oma taastumist ja tugevust, olla kohal iseenda ja teiste jaoks.

Triin Vana – Keele vägi

 

Urve Tõnisson