Taastumine.ee

Avaleht

IMG_0122

Toimus konverents “Taastumise toetamise võimalused”

21.-22. septembril toimus taastumise konverents, mis tõi kokku nii vaimse tervise valdkonna spetsialistid erinevatest valdkondadest, kui  inimesed, kel endal vaimse tervise raskustest taastumise kogemus.

Palju konverentse on olnud, kuid nii erilise õhkkonnaga olemist, kus üle Eesti kokku saanud samu väärtusi ja hoiakuid kandev kogukond, pole ammu kogenud.

Personaalne taastumine on sügav arenguprotsess, mille inimene teeb läbi peale vaimse tervise raskuste kogemist ja kriisist läbi tulemist, eesmärgiga kujundada elamisväärne elu. (D.Narusson)

Häid kogemusi konverentsilt:

  • AS Hoolekandeteenuste kogemus inimese tugevuste ja võimaluste ülesleidmisest, et pikalt hoolekandeasutuses elanud inimesed saaksid taas minna tööle või  asuda õppima ning elada kogukonnas tegusamat elu.
  • Vaimse tervise raskustega noorte võimestavad taastumislood nii kirjasõnas kui videopildis.
  • Coachingu töövõtted ja nende kasutamise olulisusest taastumise protsessis.
  • Kuidas panna kokku oma kogemuslugu ja jagada seda teistele, et ka alles taastumise teel olevad inimesed saaksid neist tuge.
  • Kuidas leida üles tugevused ja võimalused tuua tööellu rohkem rõõmu ja positiivset energiat.
  • Töötukassa kogemus, kus on võetud kasutusele taastumist toetav CARe metoodika üle organisatsiooni. Töötukassa nõustajad toetavad taastumist, tööturule naasmist ja töötamist.
  • Kuidas me saame toetada vaimse tervise teenuseid ja süsteemi, et nende keskmes oleks rohkem teenust saavate inimeste personaalne taastumine.
  • Kuidas panna erinevad valdkonnad ja süsteemid inimese ümber tegelikult koostööd tegema.
  • Kuidas saavutada kogukonna ühistegevuse kaudu elusam elu. Hollandi kogemus koosloomest ja koostegutsemisest kogukonnas.

Märkimisväärne on, et konverentsi korraldusmeeskond moodustus taastumise mõtteviisi edendajate kogukonna inimestest Eestis. Meeskonna moodustasid taastumiskogemusega inimesed ning Eesti Psühhosotsiaalse Rehabilitatsiooni Ühingu, CARe Eesti kogukonna, Tartu Ülikooli, Eesti Töötukassa, Eesti Sotsiaaltöö Assotsiatsiooni  ja sotsiaalministeeriumi esindajad.

Kuidas edasi? Konverentsil hõigati välja, et jätkuvad taastumisele suunatud väiksemad seminarid ja loodetavalt on võimalik konverentsil kokku saada uuesti kahe aasta pärast.

Konverentsi kavaga saad tutvuda siin.